Privacy

AVG logoDit is de privacyverklaring van de Vereniging Veteranen Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6736 4012, hierna te noemen: `de Vereniging`. De verklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@veteranenzwolle.nl

Zie: Privacyverklaring VVZ

Reacties zijn gesloten.