Lichtje bij Zwolse monumenten

 

 

 

Jef (oud bestuurslid) heeft op kerstavond bij alle monumenten waar wij jaarlijks met onze VVZ veteranen de herdenkingen van de basisscholen ondersteunen een waxinelichtje geplaatst om de omgekomen burgers en militairen, die daarbij worden herdacht met kerst toch in het eeuwig licht te zetten. Dit als zijn “laatste” bijdrage als bestuurslid “herdenkingen” van onze Vereniging Veteranen Zwolle. Het zijn de monumenten van Eikenlaan, Haersterveerweg, Meppelerweg, Indisch monument in Park Eekhout, Pilotenlaan en het Engelse werk. Bij het Ter Pelkwijkpark was het niet nodig aangezien daar elke avond meerdere spots op gericht staan.  Jef namens ons allen, hartelijk dank!

Herdenking monument Eikenlaan te Berkum

Herdenking Eikenlaan 2018 - 2Vrijdag 11 januari vond de herdenking plaats bij het monument aan de Eikenlaan in Zwolle ter nagedachtenis van de in 1944 neergestorte Amerikaanse B 17 bommenwerper, waarbij 5 bemanningsleden om het leven kwamen.

De Herdenking Eikenlaan 2018herdenking werd zoals voorgaande jaren geleid door dhr. Eef Wegenrif van de OBS de Campherbeek, welke het monument heeft geadopteerd. Aan de herdenkingsplechtigheid namen naast groep 5 en 6 van de OBS de Campherbeek en CBS de Duyvencamp ook een detachement van de Vereniging Veteranen Zwolle deel. Na het signaal Taptoe, uitgevoerd door trompettist Anton ten Have, de 1 minuut stilte en het zingen van het Wilhelmus legde wethouder Michiel van Willigen namens de gemeente Zwolle een krans bij het monument. Daarna legden alle kinderen, die vooraf in de aula door veteraan Harry Konings op de hoogte waren gebracht over wat, waar, waarom en hoe de bemanning van deze bommenwerper hun vlucht uitvoerden in Duitsland, een bloem rond het monument.

Het was een mooie herdenking, die ook veel publieke belangstelling genoot van o.a. RTV Oost en RTVfocus Zwolle. Na de herdenking werden de veteranen uitgenodigd voor een kopje soep op school.       

Voor meer informatie zie:

http://www.rtvfocuszwolle.nl/bemanning-neergestorte-woii-bommenwerper-herdacht-berkum/

http://www.rtvoost.nl/nieuws/283622/schoolkinderen-in-zwolle-herdenken-omgekomen-vliegeniers-uit-tweede-wereldoorlog#

 

Veteranen en scholieren herdenken slachtoffers WO II

In de maand oktober hebben er weer 2 herdenkingen plaatsgevonden ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers. Allereerst op dinsdag 3 oktober bij het monument op het Engelse werk en op vrijdag 13 oktober bij het monument aan de Haersterveerweg (voormalig schietbaan Berkum).

Engelse werk 2017Het monument op het Engelse werk markeert de plaats, waar op 3 oktober 1944 zes Zwolse joden in de leeftijd van 22 tot 44 jaar door de Duitsers zijn geëxecuteerd als vergelding voor een verzetsdaad.  SBO de Brug heeft het monument geadopteerd en directeur Egbert Kloppenburg  verzorgt elk jaar met groep 8 de herdenking bij dit monument.

Ook dit maal namen een tiental veteranen deel aan deze herdenking, waar wethouder René de Heer namens de gemeente een bloemstuk bij het monument legde. Inspirerend waren ook de gedichten, die een aantal kinderen bij het monument voordroegen. Ook na de herdenking tijdens de bijeenkomst op school stelden de scholieren veel vragen aan de veteranen over hun ervaringen in oorlogs- en missiegebieden, waarbij Marc Jendrekzyk veel belangstelling ondervond vanwege zijn fotoboek over zijn missie in Srebrenica. Na de ceremonie, welke werd gefilmd door RTV Focus Zwolle werd ook Henk Scholte geïnterviewd over het nut van herdenken. Zie link: http://www.rtvfocuszwolle.nl/herdenking-oorlogsmonument-engelse-werk/

Het monument op Haersterveerweg ter hoogte van de voormalige schietbaan in Berkum markeert de plaats, waar 73 jaar Haersterveerweg 2017-2geleden zeven Zwollenaren als vergelding voor verzetsdaden in Zwolle werden gefusilleerd. Het monument dat in 1987 is geadopteerd door

CBS de Duyvencamp, waar de onderwijzer van groep 7/8, Anton Klunder de herdenking organiseert en leidt en waaraan ook de leerlingen van groep 8 van OBS de Campherbeek deelnamen. Ondanks het verkeerslawaai van de A 28, droegen leerlingen van beide scholen eigen gedichten voor en legden bloemen bij het monument. Namens de gemeente legde wethouder Michiel van Willigen bloemen bij het monument en hield hij nog een mooie en inspirerende toespraak. Ook aan deze herdenking namen zeven veteranen deel, welke na de herdenking werden uitgenodigd voor een nazit met de kinderen om over hun ervaringen te vertellen. En dan blijkt steeds weer hoezeer kinderen bezig zijn met het door vragen te stellen aan veteranen zich een beeld te vormen van hoe onderdrukking en oorlogsgeweld voelt. Het was te merken dat de lezing van Herman Repping in het kader van “veteraan voor de klas” twee weken eerder een behoorlijk indruk had achtergelaten bij de scholieren, gezien hun vragen en opmerkingen.

Kortom dank zij de heren Egbert Kloppenburg (SBO de Brug) en Anton Klunder (CBS de Duyvencamp) en Mevr. Esther Doornbosch namens de gemeente Zwolle vormden deze herdenkingen weer twee mooie gelegenheden, waarbij we als veteranen (de betekenis van) de herdenkingen bij de jeugd levend kunnen houden.

Ruim honderdvijftig Zwollenaren en veteranen bij herdenking slachtoffers Oost-Azië

Herdenking Park Eekhout 2017 (2)(Tekst overgenomen van rtvoost) Ongeveer honderdvijftig belangstellenden waren op maandagavond 15 augustus 2017 in Zwolle aanwezig bij de herdenking van de militairen en burgers die omkwamen in Oost-Azië in de periode tussen 1941 en 1962.

De herdenking vindt jaarlijks plaats bij het Indië- en Nieuw-Guinea monument in Park Eekhout. Burgemeester Henk Jan Meijer vanHerdenking Park Eekhout 2017 (4) Zwolle en loco-commissaris van de Koning Bert Boerman hebben namens de gemeentelijke en provinciale overheid een krans bij het monument gelegd. Ook werden er kransen bijgezet door de Veteranen en Oud-militairen en leerlingen van de Parkschool in Zwolle, die het monument als school geadopteerd hebben.

‘Oorlog is van alle tijden’

Herdenking Park Eekhout 2017 (3)Bij de herdenking stond burgemeester Henk Jan Meijer stil bij het belang van herdenken. “Ik vrees dat zolang wij niet leren van de geschiedenis er altijd oorlogen blijven bestaan. Oorlog is van alle tijden en het dagelijkse nieuws stemt mij wat dat betreft op dit moment niet optimistisch”, aldus Meijer in zijn toespraak.Herdenking Park Eekhout 2017 (1)
Ook een indrukwekkende lezing door de Molukse schrijfster Sylvia Pessirero.

Op pagina rtvoost is er een radioverslag te vinden van deze herdenking, zie link