Nog geen lid?

wordt-nu-lidVeteranen, woonachtig in en om Zwolle, kunnen lid worden door zich aan te melden bij de ledenadministratie middels het digitale aanmeldingsformulier. Als digitaal aanmelden een probleem is, kunt u ook even een e-mail sturen naar onze penningmeester, penningmeester@veteranenzwolle.nl of u aanmelden tijdens onze maandelijkse Veteranen café, zie agenda.

Sunset March

Afbeelding begin videoLeden van onze vereniging hebben vrijdagavond 24 mei 2019 de sunset march gelopen. Over de brug, “de oversteek”, lopen de veteranen met de verlichting mee. 48 paar lantaarnpalen gaan per paar na elkaar aan in het tempo van een trage mars. Er is een diepere gedachte achter het verhaal van “de oversteek” en de 48 paar lampen.
Wij hebben een eerbetoon bij het monument gebracht. Het was een indrukwekkende gebeurtenis die je meegemaakt moet hebben.

Allen bedankt voor jullie komst en inzet.
Sunset March

Zie voor meer impressie, website Sunset March en afbeeldingen

Concert “Wat ons dierbaar is”

KMKJWF ZWOLLEDe Gemeente Zwolle biedt de Zwolse samenleving (en regio) een concert aan met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJFW) op donderdagavond 22 februari 2018 om 20.00 uur in theater de Spiegel, Spinhuisplein 14 in Zwolle.

Het concert komt tot stand in samenwerking met de Vereniging Veteranen Zwolle en staat in het teken van dat wat ons dierbaar is: vrijheid, vrede en veiligheid. Tijdens het concert – met Simon Feenstra als gastsolist – staat onder andere de oer-Hollandse strijd tegen het water centraal, met passende muziek en beelden van de inzet van veteranen. Een aansprekend thema tegen de achtergrond van de huidige klimaatverandering waar we in Zwolle heel bewust en op een inventieve manier mee bezig zijn.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wij zijn er van overtuigd dat het concert kan bijdragen aan meer saamhorigheid en een groter besef in de stad van inzet van Veteranen voor vrijheid, vrede en veiligheid. De toegangsprijs voor het concert bedraagt € 5,– p.p. inclusief drankje.
Via internet bestelling (zie link hieronder) wordt voor deze voorstelling geen servicekosten (€ 3,25) in rekening gebracht!

Kijk voor meer informatie op: https://zwolsetheaters.nl/programma/veteranenconcert

Lezing Christ Klep in de Buitensociëteit

Lezing Christ Klep 2017Op donderdag 26 oktober verzorgde militair Historicus Christ Klep voor leden van de Buitensociëteit een lezing over “Geweld en onze veiligheid”. Naast hun eigen leden had het bestuur ook veteranen van de VVZ uitgenodigd om hieraan deel te nemen, aangezien geweld en veiligheid corps business zijn en waren voor de vele militairen tijdens hun uitzending. Met dank aan het bestuur maakten daar een aantal veteranen deel uit van het publiek.

Christ Klep, die docent is op de KMA maar daarnaast bij ons ook vooral bekend is als commentator bij het défilé op de landelijk Veteranendag, had zijn lezing opgebouwd in 3 delen. Allereerst vertelde hij over de huidige Machtspolitiek, daarna over het veiligheidsdilemma  om na de pauze af te sluiten met terreur en onzichtbaar geweld. Natuurlijk vormde de gespannen situatie tussen Noord Korea en de VS de hoofdmoot van het eerste deel. Volgens Klep wordt de machtspolitiek van de VS sinds begin vorige eeuw gedomineerd door het Amerikaans imperialisme, wat aan de ene kant wordt gekenmerkt door het isolationisme (1e en begin 2e WO), maar daarnaast ook als Amerikaanse interventie om de democratische waarden en vrijheid in de wereld te herstellen ten behoeve van de vrije handel en invloedsfeer. Kijkend naar de huidige situatie vertelde hij dat Trump tijdens zijn verkiezingscampagne continue de slogan: “America First” bezigde, die werd ontleend aan een Amerikaanse beweging begin jaren veertig, die tegen inmenging van Amerika in de Tweede Wereldoorlog was en voornamelijk bestond uit antisemieten en fascisten. Hoewel Trumps uitleg hiervan duidde op zijn voornemen om alleen militaire interventies te doen uit eigenbelang ten versterking van de Amerikaanse economie en om de nationale trots te bevorderen, viel dit bij een groot deel van de Amerikanen en Internationale wereld verkeerd.

In een grafiek toonde Klep de defensie-uitgaven van de diverse grote mogendheden, zoals China, Noord Korea, Rusland, Europa en de VS. En hoewel Rusland en China in de laatste 10 jaar een behoorlijk economische groei hebben doorgemaakt en hun defensie-uitgaven enorm hebben vergroot, blijkt de defensiebegroting en –uitgaven van de VS ($ 600 miljard) toch vele malen  hoger dan de rest, met de EU als schlemiel op de laatste plaats. Daarnaast beschikt de VS ook nog eens over de meest geavanceerde wapens, zoals de Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) van Lockheed Martin. Dit is een anti-raket verdedigingssysteem (zoals de patriot), maar met een bereik van 200 km en hoogte van 150 km, dat ingezet kan worden tegen raketten met NBC lading. In tegenstelling tot voorgaande anti-raket raketten heef t de THAAD geen lading, maar vernietigt hij de raket door zijn kinetische energie. Sinds vorig jaar heeft de VS dit hoog geavanceerde wapensysteem gestationeerd in Zuid Korea als antwoord op de dreiging vanuit Noord Korea. En dit is nu juist de veroorzaker van het veiligheidsdilemma bij de omringende landen. En dit vormde de opstap naar het 2e onderwerp van zijn lezing: het veiligheidsdilemma.Lezing Christ Klep 2017-2

Hoewel het THAAD wapensysteem weliswaar defensief is bedoeld, ziet Noord Korea dit als een nieuwe offensieve dreiging voor haar grondgebied. Het feit dat de radar van dit wapensysteem zo geavanceerd is dat het tot ver (ruim 100 km) over de landsgrenzen alle raketbases en nucleaire transporten kan detecteren, vormt voor de koninklijke dynastie in Noord Korea een veiligheidsdilemma, waarbij zij zich weer genoodzaakt zien om de wapenwedloop op te voeren en de VS te laten weten dat hun vaste land voor hen bereikbaar is. Ook China en Rusland hebben heftig geprotesteerd tegen de stationering van de THAAD in Zuid Korea mede vanwege het bereik van hun radar op hun grondgebied. Met het vergroten van hun aandachtsgebied naar Azië en het “defensief” plaatsen van de THAAD in Zuid Korea, werkt de VS dus zelf mee aan de wapenwedloop en nucleaire dreiging in deze regio!

Na de pauze sprak Klep over de terreur en het onzichtbare geweld (vooral in het Midden Oosten). Hoewel sinds het geweld (aanslagen in Europa en de VS) van de Taliban en IS het gevoel van onveiligheid in met name Europa enorm is toegenomen, geeft Klep via een grafiek aan dat in de laatste 10 jaar burgeroorlogen, interstatelijke oorlogen het aantal aanslagen in Europa behoorlijk is afgenomen. Waar eind vorige eeuw de PLO, IRA, ETA, RAF en CCC zorgden voor een onophoudelijk scala van aanslagen, is het nu relatief rustig. Toch is het gevoel van onveiligheid nu veel groter dan toen. Volgens Klep komt dit met name door de aandacht van en in de media, waarbij aanslagen , onthoofdingen en andere terechtstellingen vaak via sociale media op internet worden vertoond. En deze beelden met commentaar dag in dag uit binnen de media onder de aandacht worden gehouden (Journaals, talkshows). Ook is er binnen de samenleving steeds meer het gevoel dat religie de aanjager is van het geweld. Volgens Klep ten onrechte aangezien de meeste terreurgroepen (Taliban en IS) absoluut geen religieuze achtergrond hebben, maar onder het mom (oude conservatieve samenleving) van de Islam hun macht willen posteren ten koste van het “democratische” Westen. Als afsluiting gaf de “alcoholvrije” Brabander Klep aan dat volgens de huidige statistieken de kans om door terreur om het leven te komen 1 op 45.000 is, wat niet overeenkomt met gevoel van de gemiddelde Nederlander op dit moment.

Kortom deze avond gaf door de met humor doorspekte lezing van Klep een duidelijkere kijk op de wereldproblematiek, de machtspolitiek en de dreiging in de wereld en voor ons. Wij danken het bestuur van de Buitensociëteit voor de uitnodiging om deze bijzondere avond bij te mogen wonen.