Aanmelding lidmaatschap

Aanmeldingsformulier Vereniging Veteranen Zwolle

Veteranen, woonachtig in en om Zwolle, kunnen lid worden door zich aan te melden bij de ledenadministratie middels het onderstaande digitale aanmeldingsformulier. Als digitaal aanmelden een probleem is, kunt u ook een e-mail sturen naar info@veteranenzwolle.nl.

De contributie bedraagt € 25,- per kalenderjaar. Na aanmelding krijgt u het verzoek om het bedrag over te maken naar bankrekening NL35 SNSB 094 63752 75 ten name van Vereniging Veteranen Zwolle onder vermelding van “Lidmaatschap VVZ 2019”. Het lidmaatschap gaat in zodra de contributie is ontvangen.

Als u zich nu aanmeldt, bent u lid tot 31 december 2019.

Digitale aanmeldingsformulier

* Verplicht in te vullen veld

Reacties zijn gesloten.