Beleidsplan Vereniging Veteranen Zwolle

BeleidsplanLogo_Veteranen_Zwolle_groot

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering op 4 februari 2017

Algemeen

Het beleidsplan is een sturingsmiddel voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Het beleidsplan is de basis voor de jaarlijkse activiteitenkalender en de begroting. Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het beleidsplan gebaseerd op vier pijlers: saamhorigheid, representatie in de samenleving, educatief programma en collegiale ondersteuning.

Saamhorigheid

Het bestuur wil zorgen voor versterking van de banden tussen leden onderling en binnen verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, missies), zodat de vereniging als geheel sterker, dynamischer en groter wordt. Het bestuur wil dit bereiken door:

  • leden op verschillende manieren met elkaar in contact te brengen;
  • leden stimuleren activiteiten aan te dragen en deze te faciliteren;
  • keuze geschikte locaties van de activiteiten zoals de maandelijkse inloopavond;
  • mogelijke poule vorming voor herdenkingen en het educatief programma.

Representatie in de samenleving

Het gaat hierbij in hoofdzaak om inzet van een erewacht bij herdenkingen en om ceremoniële taken. De vereniging zorgt voor de ceremoniemeester, bewaakt het protocol, is contactpersoon voor de gemeente en de deelnemende scholen, en zorgt voor de verslaglegging van de inzet van de erewacht op de website en facebook.

Educatief Programma

De vereniging ondersteunt het landelijk programma Veteraan in de Klas (VidK) en er zijn al meerdere leden die een bijdrage leveren aan het project Veteraan in de klas. Zij verzorgen gastlessen in schoolklassen in de bovenbouw basisonderwijs (groep 7/8) en het Voortgezet onderwijs. Potentiele gastsprekers krijgen eerst een training bij het Veteraneninstituut, de onkosten worden vergoed.

Leden die belangstelling hebben kunnen via info@nlveteraneninstituut.nl of telefoon 088 334 00 50 meer informatie verkrijgen.

Collegiale Ondersteuning

Momenteel wonen ca. 750 geregistreerde veteranen in de gemeente Zwolle. Vermoedelijk zijn het er iets meer, omdat veel veteranen in actieve dienst nog geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens beschikbaar te stellen. Landelijk heeft gemiddeld 10% van de veteranen vroeg of laat in enige mate last van PTSS. Dat zou voor Zwolle minstens ca. 75 collega’s betreffen. Vaak mensen die het zelf niet zien of willen zien.

Het bestuur stelt zich als langere termijn doelstelling om een dekkend collegiaal netwerk binnen Zwolle op te zetten, waarbij iedere veteraan die hulp nodig heeft, die ook krijgt.

Reacties zijn gesloten.